Skutki nieskorygowanej wady wzroku

Problemy ze wzrokiem mają wiele przyczyn. Bywają skutkiem różnych chorób, ale mogą pojawiać się też w wyniku predyspozycji genetycznych lub stylu życia. Zwykle wskazują na nie określone objawy, ale zdarza się tak, że niektóre schorzenia w pierwszych stadiach rozwijają się bezobjawowo. Nie wszyscy zdają więc sobie sprawę z tego, że ich narząd wzroku może nie funkcjonować prawidłowo. Z tego powodu wielu bagatelizuje kontrolne wizyty u okulisty i nie zmienia nieprawidłowych nawyków. Skutki takiego postępowania mogą nieść jednak wiele poważnych konsekwencji. Do czego mogą prowadzić nieskorygowane wady wzroku?

 

Jakie mogą być konsekwencje niezdiagnozowanej i nieleczonej wady wzroku?

Zaburzenia widzenia i wady wzroku przede wszystkim istotnie utrudniają codzienne funkcjonowanie. Pierwszym skutkiem braku wdrożenia odpowiedniego leczenia wad wzroku jest obniżenie komfortu życia. Kłopoty ze wzrokiem mogą uniemożliwiać wykonywanie podstawowych czynności, a nawet odbierać radość z codziennych przyjemności. Niewyraźne widzenie powoduje problemy z czytaniem, rozpoznawaniem przedmiotów, a w skrajnych przypadkach również poruszaniem się. Bywa także przeciwwskazaniem do prowadzenia pojazdów oraz wykonywania określonych zawodów. Poza tym skutkami nieskorygowanych wad wzroku są też uciążliwe dolegliwości, takie jak np. pieczenie lub łzawienie oczu, częste bóle głowy czy problemy z koncentracją.

Konsekwencje bagatelizowania problemów z widzeniem i odkładania w czasie badań wzroku mogą być jeszcze poważniejsze. Wiążą się m.in. z ryzykiem wystąpienia powikłań zdrowotnych oraz pogłębianiem wad, których późniejsza korekcja może wymagać bardziej inwazyjnych i kosztowniejszych działań. Przykładem takiej wady, która nieleczona zwiększa ryzyko powikłań, jest np. krótkowzroczność. Niepodjęcie leczenia krótkowzroczności może prowadzić m.in. do odwarstwienia siatkówki, jaskry, zaćmy, a nawet jednoocznej ślepoty. Aby uniknąć takich scenariuszy, koniecznie należy regularnie badać wzrok, a w razie konieczności podjąć się właściwej terapii wzrokowej.