Na czym polega akomodacja oka?

Ostrość widzenia ulega pogorszeniu wraz z wiekiem. Mimo że dotyczy to głównie osób starszych, to coraz częściej problemy ze wzrokiem dotykają również młode osoby. Przyczyniają się do tego zarówno nadmierne stosowanie używek, jak i częste patrzenie na obiekty z bliskiej odległości, np. podczas wielogodzinnej pracy przy komputerze. Zaburzenia widzenia często są związane z osłabieniem akomodacji oka.

 

Akomodacja oka zależy od elastyczności soczewki

Akomodacja oka to proces, który umożliwia dostosowanie wypukłości soczewki do widzenia przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Dochodzi do niego na skutek skurczu mięśnia rzęskowego, który jest odpowiedzialny za zmianę kształtu soczewki. Kulisty wygląd soczewki pozwala widzieć obiekty z bliska, z kolei spłaszczona soczewka odpowiada za prawidłowe widzenie przedmiotów znajdujących się w większej odległości. Wraz z wiekiem soczewka traci na elastyczności, przez co, coraz trudniej dostosowuje swój kształt do położenia obiektów. Pierwsze symptomy zaburzenia akomodacji mogą się pojawić już w 5 dekadzie życia. Po 60. roku życia, okno traci zdolność akomodacji.

 

Jak przebiega leczenie zaburzeń akomodacji oka?

Jeśli zauważysz u siebie pogorszenie ostrości widzenia niezwłocznie udaj się na badanie wzroku. Polega ono na ocenie zakresu akomodacji poprzez zmierzenie najbliższego i najdalszego punktu, w którym oko widzi prawidłowo. W przypadku stwierdzenia zaburzeń akomodacji, zaleca się korekcję wzroku z pomocą okularów progresywnych.

Kolejną metodą jest zastosowanie soczewek kontaktowych multifokalnych, które umożliwiają ostre widzenie obiektów położonych blisko oraz daleko. W niektórych przypadkach sprawdzi się leczenie operacyjne, polegające na zastąpieniu wadliwej soczewki, sztuczną soczewką wieloogniskową.