Czym zajmuje się optometrysta?

Większa część społeczeństwa mając problemy ze wzrokiem, zapisując się do lekarza, używa potocznego sformułowania „idę do okulisty”. Tymczasem biorąc pod uwagę działalność salonów optycznych mamy do czynienia z minimum dwa specjalizacjami zawodu, które, choć brzmią podobnie, różnią się zakresem świadczonych usług.

Mowa tu o zawodzie optometrysty i okulisty. W wielkim skrócie pierwszy z nich specjalizuje się w doborze korekcji okularowej i dopasowania soczewek kontaktowych, a drugi diagnostyką i leczeniem chorób oczu. Dzisiejszy wpis chcemy poświęcić zawodowi optometrysty. Zobaczmy więc, jakie są jego uprawnienia? W czym może pomóc diagnosta wad wzroku?

 

Optometrysta, to nie okulista

Na początek spróbujmy powiedzieć sobie, kim nie jest optometrysta, to zdecydowanie ułatwi odpowiedź na pytanie, kiedy udać się do omawianego specjalisty, a kiedy lepiej zasięgnąć porady okulisty. Optometrysta to nie okulista.

Okulista jest lekarzem, który tak jak napisaliśmy wyżej, leczy różne schorzenia narządu wzroku. Zajmuje się on zarówno ich diagnozowaniem, jak i leczeniem. Podczas diagnozy poza wywiadem lekarskim stosuje szereg specjalistycznych badań okulistycznych jak sprawdzenie ostrości wzroku do bliży i dali. Obecnie najczęściej wykonywane jest ono za pomocą foroptera, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz szczegółowe badanie oka (za pomocą lampy szczelinowej). Do badania wykorzystuje również różnego rodzaju tablice z różnej wielkości literami i cyframi. W zależności od postawionej diagnozy zajmuje się leczeniem okulistycznym, bywa, że przeprowadza zabiegi chirurgiczne.

Optometrysta to zawód należący do systemu ochrony zdrowia. Osoba wykonująca go zajmuje się badaniami refrakcji oraz doborem sposobu korekty wad wzroku. O ile okulistę można spotkać w przychodniach zdrowia, szpitalach, gabinetach prywatnych i innych placówkach medycznych, o tyle optometrystę zwykle zatrudniają przychodnie zdrowia i salony optyczne. To on stara się pomóc w doborze okularów i soczewek o parametrach zgodnych z wykrytą podczas badania wadą.

 

Czym zajmuje się optometrysta?

Obowiązkiem optometrysty jest przeprowadzanie badań diagnostycznych celem oceny stanu zdrowia narządu wzroku i określania charakteru oraz zakresu problemów i nieprawidłowości związanych ze wzrokiem, jak również badanie funkcji wzroku. Badanie te wykonywane jest z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń i instrumentów optycznych, umożliwiających wykonanie pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego. Poza doborem i przepisywaniem okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych, udziela porad z zakresu ćwiczenia oczu, celem poprawy koordynacji ruchów gałek ocznych i skupienia wzroku, a także uczy właściwej higieny oka. Dokłada starań, aby dokładnie wytłumaczyć pacjentom np. sposób pielęgnacji soczewek kontaktowych, czy dbanie o wzrok osób starszych.

 

Kiedy udać się do optometrysty?

Warto zapamiętać następującą zasadę postępowania. Gdy zauważy się jakiekolwiek dolegliwości ze strony oczu (np. ból, pieczenie, zaczerwienienie, problemy z prawidłowym widzeniem), ale również w ich bezpośrednim sąsiedztwie pomocy należy szukać u okulisty. Gdy ma się zdiagnozowaną wadę, korzysta się na co dzień z soczewek kontaktowy, okularów okresowo należy poddawać się badaniom frakcji u optometrysy. Umożliwi to ocenę bieżącego stanu wzroku, określenie czy nie nastąpiło pogłębienie wady i w związku z tym konieczna będzie wymiana szkieł na te o wyższej mocy.